Fönster och dörrar

Renovering, Ombyggnation, Tillbyggnation, Nybyggnation

Måttbeställnig av fönster och dörrar i valfri form med exakta mått.

Berg Classic CT 70 – fönster för att spara energi

Renovering, Veranda och Terass

Berg Classic CT 70 – fönster för att spara energi

 • Ug=1,0 W/m2
 • Uf=1,2 W/m2
 • Uw=1,19 W/m2K

Energieffektivitet är viktigt för oss alla. Schüco uPVC produkter är noggrant genomtänkta och ger hög  värmeisoleringsförmåga. Gynnar både naturen och din plånbok.
Tack vare flerkammarsystem med stålförstärkningar är dessa fönster mycket stabila och välisolerade och lämpar sig väl för alla behov.
Bergfönster representerar inte bara energieffektivitet.  Våra fönster anpassas även efter kundens vision och hemmets karaktär.

Oändliga variationsmöjligheter: form, placering, solskydd, öppningstyp, inbrottsskyddsklass och eventuellt vädringsläge. Allt efter dina önskemål. 

Berg Classic CT 70 fönster har 5 kammarsystem med 70millimeters karmdjup.  Det lämpar sig för renovering, tillbyggnation, altan,  veranda och terass.

 • 70 mm karmdjup. 5-kammarsystems uPVC-fönsterprofil med 3 mm godstjocklek
  • 70 mm karmdjup. 5-kammarsystem med rak fas
  • Berg Classic CT 70+ 79 mm karmdjup. 5-kammarsystem med rundad fas 
 • Galvaniserad stålförstärkning
 • Miljövänlig blyfri profilnaterial
 • Uf =1.3 W/m2K värde med Berg Classic CT 70
 • Uf =1.2 W/m2K värde med Berg Classic CT 70+
 • Två tätningslister av skummat EPDM-gummi 
 • Roto NX SILVER låssystem, blockering av felaktig öppning, vändringsläge och SCÛCO beslag
 • Fönsterblecksspår 
 • Glaskasett 24 eller 36 mm tjocklek. 
 • Underhållsfritt
 • 75 olika färg- och mönsterval både  ut och insida. 
 • Aluminium utvändigt (tillval), kan färgas engligt RAL-färgkarta
 • Tysk SCHÜCO-kvalité
 • Inbrottsskydd EN 1627 upp till RC 3  (DIN V ENV 1627-1630) WK1 och WK2
 • Lufttäthet EN 12207 upp till klass 4
 • Ljudisolering (DIN EN 20140) SSK2, SSK3, SSK4, SSK5 upp till 34d BSSK4, SSK5 upp till 34dB,

För oss är det viktigt med din familjs säkerhet.

Mer parten av inbrotten i enfamiljshus elller lägenheter som ligger på bottenvåningen sker  genom fönster och balkongdörrar. Man kan minimera den risken genom att välja inbrottssäkra fönster och balkongdörrar.

Fönster bör lägst uppfylla kraven enligt SS-EN 1627 motståndsklass RC 2N, och vara försett med lägst P1A glas enligt SS-EN356.*

Öppningsbara fönster har olika krav beroende på skyddsklass enligt SSF 200

Skyddsklass 1 (RC 1) – fönstret ska vara stängt och invändigt reglat.

Skyddsklass 2 (RC 2) – fönstret ska vara låst med certifierat fönsterlås eller annan låsanordning, eller ha inkrypningsskydd.

Skyddsklass 3 (RC 3) – fönstret ska vara skyddat med inkrypningsskydd och vara försedd med certifierat fönsterlås.

Olika inbrottsskydd för fönster:

Inkrypningsskydd

Ett inkrypningsskydd har till syfte att försvåra för en obehörig att ta sig in i en lokal. Som inkrypningsskydd räknas t ex galler, laminerat glas.

Rullgaller och jalusi

Rullgaller och jalusier ska som regel låsas med minst en godkänd låsenhet och vara certifierade enligt SSF 012 eller SS-EN 1627.

Skyddsglas

Skyddsglas är en benämning på en typ av glas som kan ha flera tillämpningsområden som tex inbrottsskydd, skydd mot vandalisering eller skydd mot beskjutning.

Säkerhetsfilm

Säkerhetsfilm används för att i efterhand förstärka det befintliga glasets egenskaper mot exempelvis stöt, spark och slag. Säkerhetsfilmen gör att glaset inte splittras och därmed orsakar personskador.

* ” Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler” SSF 200:5 utgiven av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Berg Comfort 82 – innovativ konstruktion för energieffektivitet

Fönsterbyte och Tillbyggnation

Berg Comfort 82 är en ny modell från 2017. 

 • Ug= 0,5 W/m2
 • Uf =1,0 W/m2
 • Uw = 0,76 W/m2

Det nya fönstret har 7 SCHÛCO flerkammarsystem, vilket är en innovation.  Fönstret lämpar sig till alla hus där energibesparing och hög kvalité är viktigt.  Tack vare 82 mm karmtjocklek och 7-kammarsystem, kan Berg Comfort 82 nå upp till ett värmeisoleringsvärde på Uf=1,0 W/m2K.

Smala profiler, eleganta former.

Berg Comfort 82 energieffektiva fönster tillverkas med den nya, smarta tyska tekniken, SCHÛCO LinIng profilsystem.

 • 82 mm karmdjup. 7-kammarsystems uPVC-fönsterprofil med 3 mm godstjocklek
 • Uw = 0,76 W/m²K
 • Miljövänlig blyfri profilmaterial
 • Galvaniserad stålföstärkning
 • Standardglasning är 48 mm med treglas
 • Valfri glasning 24-38 mm med högprestanda glas
 • Tre tätningslister av skummat EPDM-gummi
 • Roto NX SILVER låssytem: blockering av felaktig öppning, vändringsläge och SCÛCO beslag
 • Fönsterblecksspår 
 • Underhållsfritt
 • 75 färg- och mönsterval
 • Aluminium utvändigt (tillval), kan färgas enligt RAL-färgkarta
 • Tysk SCHÛCO-kvalité
 • Inbrottsskydd EN 1627 upp till RC 3 (DIN V ENV 1627-1630) WK1 och WK2
 • Lufttäthet EN 12207 upp till klass 4
 • Mycket hög ljudreduktion och ljudisolering (DIN EN 20140) SSK2, SSK3, SSK4, SSK5 upp till 34dB

För oss är det viktigt med din familjs säkerhet.

Mer parten av inbrotten i enfamiljshus elller lägenheter som ligger på bottenvåningen sker  genom fönster och balkongdörrar. Man kan minimera den risken genom att välja inbrottssäkra fönster och balkongdörrar.

Fönster bör lägst uppfylla kraven enligt SS-EN 1627 motståndsklass RC 2N, och vara försett med lägst P1A glas enligt SS-EN356.*

Öppningsbara fönster har olika krav beroende på skyddsklass enligt SSF 200

Skyddsklass 1 (RC 1) – fönstret ska vara stängt och invändigt reglat.

Skyddsklass 2 (RC 2) – fönstret ska vara låst med certifierat fönsterlås eller annan låsanordning, eller ha inkrypningsskydd.

Skyddsklass 3 (RC 3) – fönstret ska vara skyddat med inkrypningsskydd och vara försedd med certifierat fönsterlås.

Olika inbrottsskydd för fönster:

Inkrypningsskydd

Ett inkrypningsskydd har till syfte att försvåra för en obehörig att ta sig in i en lokal. Som inkrypningsskydd räknas t ex galler, laminerat glas.

Rullgaller och jalusi

Rullgaller och jalusier ska som regel låsas med minst en godkänd låsenhet och vara certifierade enligt SSF 012 eller SS-EN 1627.

Skyddsglas

Skyddsglas är en benämning på en typ av glas som kan ha flera tillämpningsområden som tex inbrottsskydd, skydd mot vandalisering eller skydd mot beskjutning.

Säkerhetsfilm

Säkerhetsfilm används för att i efterhand förstärka det befintliga glasets egenskaper mot exempelvis stöt, spark och slag. Säkerhetsfilmen gör att glaset inte splittras och därmed orsakar personskador.

* ” Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler” SSF 200:5 utgiven av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Berg Trend 82 - För kunder som vill ha hög standard till ett vänligt pris

Nybyggnation och Tillbyggnation

 • U= 0,96 W/m2
 • Ug = 0,5 W/m2
 • Uw = 0,73 W/m2

Berg Trend 82-fönster  är ett  produktval med högklassig tysk teknologi. Berg Trend 82-fönsters isoleringsvärde med rätt inglasning kan uppnå nivån “passivhus”.

Ett enfamiljshus byggt 1980 med en boyta på cirka 140 mkan genom att byta ut gamla fönster mot Berg Trend 82, spara  51 kWh/m2 /år.  

Smala profiler, eleganta former.

Berg Trend 82 – energieffektiva fönster tillverkas med den nya, smarta tyska tekniken, SCHÛCO LinIng profilsystem.

 • 82 mm karmdjup. SCHÛCO 7-kammarsystems PVC-fönsterprofil med 3 mm godstjocklek
 • Uw = 0,73W/m²K värde.
 • Miljövänlig blyfri profilmaterial
 • Galvaniserad stålförstärkning
 • Standardglasningen är 48 mm med treglas
 • Valfri glasning mellan 24-38 mm
 • Tre tätningslister av skummat EPDM-gummi 
 • Roto NX SSILVER låssytem,  blockering av felaktig öppning, vädringsläge, Schüco beslag
 • Fönsterblecksspår 
 • Uderhåkllsfritt
 • 75 färg- och mönsterval
 • Aluminium utvändigt (tillval), kan färgas enligt RAL-färgkarta 
 • Tysk SCHÛCO-kvalité
 • Inbrottsskydd EN 1627 upp till RC3 (DIN V ENV 1627-1630) WK1 och WK2
 • Lufttäthet EN 12207 upp till klass 4
 • Mycket hög ljudreduktion och ljudisolering (DIN EN 20140) SSK4, upp till 34 dB

För oss är det viktigt med din familjs säkerhet.

Mer parten av inbrotten i enfamiljshus elller lägenheter som ligger på bottenvåningen sker  genom fönster och balkongdörrar. Man kan minimera den risken genom att välja inbrottssäkra fönster och balkongdörrar.

Fönster bör lägst uppfylla kraven enligt SS-EN 1627 motståndsklass RC 2N, och vara försett med lägst P1A glas enligt SS-EN356.*

Öppningsbara fönster har olika krav beroende på skyddsklass enligt SSF 200

Skyddsklass 1 (RC 1) – fönstret ska vara stängt och invändigt reglat.

Skyddsklass 2 (RC 2) – fönstret ska vara låst med certifierat fönsterlås eller annan låsanordning, eller ha inkrypningsskydd.

Skyddsklass 3 (RC 3) – fönstret ska vara skyddat med inkrypningsskydd och vara försedd med certifierat fönsterlås.

Olika inbrottsskydd för fönster:

Inkrypningsskydd

Ett inkrypningsskydd har till syfte att försvåra för en obehörig att ta sig in i en lokal. Som inkrypningsskydd räknas t ex galler, laminerat glas.

Rullgaller och jalusi

Rullgaller och jalusier ska som regel låsas med minst en godkänd låsenhet och vara certifierade enligt SSF 012 eller SS-EN 1627.

Skyddsglas

Skyddsglas är en benämning på en typ av glas som kan ha flera tillämpningsområden som tex inbrottsskydd, skydd mot vandalisering eller skydd mot beskjutning.

Säkerhetsfilm

Säkerhetsfilm används för att i efterhand förstärka det befintliga glasets egenskaper mot exempelvis stöt, spark och slag. Säkerhetsfilmen gör att glaset inte splittras och därmed orsakar personskador.

* ” Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler” SSF 200:5 utgiven av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Berg Thermo Passive 82+ - En modern och elegant look på passivhusnivå

Passivhusnivå

Berg Thermo Passive SI 82+ “A” märkta, energieffektiva Schüco fönster på passivhusnivå.

 • Ug=0,5W/m2K
 • Uf=0,72 W/m2
 • Uw=0,66 W/m2

Inbyggda isolersteg ökar profilen U-värde.  Flerkammarsystemet ger en hög ljud- och värmeisoleringsförmåga.  Med rätt inglasning kan du leva i harmoni med omgivningen och samtidigt spara på driftkostnader.

Berg Thermo Passive SI 82+  har ett U-värde på 0,66 i  fönster med fast karm och 0,72 för öppningsbara partier.

Detta är klart marknadsledande. Fönstret är tillverkat av PVC med infällda aluminiumprofiler.

Profilutformningen gör det också möjligt att dolt integrera olika säkerhetslösningar.

 • Shüco patenterad ALU INSIDE profiler –  uPVC med infällda aluminiumprofiler
 • 82 mm karmdjup, 7 kammarprofil med THERMO MODUL
 • Miljövånlig blyfri profilmaterial
 • Standardglasningen är 48 mm med tre glas
 • Tre tätningslister av skummat EPDM-gummi 
 • Roto NX låssytem med avanserad inbrottskydd
 • Underhållsfritt
 • 75 färg- och mönsterval
 • Aluminium utvändigt (tillval), kan färgas enligt RAL-färgkarta
 • Eleganta SCHÛCO beslag
 • SHCÛCO Automotivefinish behandling (metal eller strukturerad)
 • Inbrottsskydd EN 1627 upp till RC 3 (DIN V ENV 1627-1630) WK1 och WK2
 • Lufttäthet EN 12207 upp till klass 4
 • Mycket hög ljudreduktion och ljudisolering (DIN EN 20140) SSK4 upp till 34dB

För oss är det viktigt med din familjs säkerhet.

Mer parten av inbrotten i enfamiljshus elller lägenheter som ligger på bottenvåningen sker  genom fönster och balkongdörrar. Man kan minimera den risken genom att välja inbrottssäkra fönster och balkongdörrar.

Fönster bör lägst uppfylla kraven enligt SS-EN 1627 motståndsklass RC 2N, och vara försett med lägst P1A glas enligt SS-EN356.*

Öppningsbara fönster har olika krav beroende på skyddsklass enligt SSF 200

Skyddsklass 1 (RC 1) – fönstret ska vara stängt och invändigt reglat.

Skyddsklass 2 (RC 2) – fönstret ska vara låst med certifierat fönsterlås eller annan låsanordning, eller ha inkrypningsskydd.

Skyddsklass 3 (RC 3) – fönstret ska vara skyddat med inkrypningsskydd och vara försedd med certifierat fönsterlås.

Olika inbrottsskydd för fönster:

Inkrypningsskydd

Ett inkrypningsskydd har till syfte att försvåra för en obehörig att ta sig in i en lokal. Som inkrypningsskydd räknas t ex galler, laminerat glas.

Rullgaller och jalusi

Rullgaller och jalusier ska som regel låsas med minst en godkänd låsenhet och vara certifierade enligt SSF 012 eller SS-EN 1627.

Skyddsglas

Skyddsglas är en benämning på en typ av glas som kan ha flera tillämpningsområden som tex inbrottsskydd, skydd mot vandalisering eller skydd mot beskjutning.

Säkerhetsfilm

Säkerhetsfilm används för att i efterhand förstärka det befintliga glasets egenskaper mot exempelvis stöt, spark och slag. Säkerhetsfilmen gör att glaset inte splittras och därmed orsakar personskador.

* ” Regler för inbrottsskydd – Byggnader och lokaler” SSF 200:5 utgiven av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Om BergFönster

BergFönster – modern tysk innovation med fokus på miljö, kvalité, design och säkerhet!
BergFönster ägs av LFL Network AB som är en ärlig leverantör på den svenska marknaden sedan 2016. Vi är ett företag  som använder nya moderna verktyg för att minska organisationskostnader.  Verksamheten startades med ambitionen för försäljning av kvalitativa kompositfönster,  skjut-, ytterdörrar samt solskydd. BergFönster står för perfektionism på en vänlig prisnivå, samt måttbeställning utan kompromiss – fönster och dörrar i fria former som passar, in i millimetern!

CE_Kicsi

Bli en BergFönsters partner

Vi anser att samarbetspartnerskapet är det smartaste sättet för vårt företag att växa tillsammans ha riktigt med nöjda kunder!

Byta fönster och fönstermontering

Bergfönsters monteringspartner garanterar en hög kvalité på monteringen, för att erbjuda våra kunder ett tryggt och bekvämt fönsterbyte. Det är viktigt att montering håller lika hög kvalité som våra produkter. 

Boka ett kostnadsfritt hembesök.